Beast Foder AB erbjuder kvalitetsfoder som passar alla hundar och katter.

Alla PROF-DOG råvaror är noga utvalda och av hög kvalitet. Köttet, riktigt kött, är torkat innan vägning. Därigenom säkras att den angivna andelen kött verkligen är kött och inte delvis vatten. Dessutom säkerställer det kvaliten i de bästa och naturliga proteinerna, oljorna, vitaminerna och mineralerna ur kvalitetsråvarorna, som är garanterat GMO-fria. Högt innehåll av Omega 3 och 6, utvunna ur havsfisk ger en frisk hud och blank päls. Innehåller naturligt Glukosamin och Condroitin – för friska leder och ledfunktioner. Läs mer om våra produkter här.
  
Utfodrar Du med PROF-DOG behövs inga andra kosttillskott.

PROF.DOG är huvudsponsor för:
 Svenska Pointerklubben, Svenska Setterklubben för Engelsk Setter och Svenska Irländsk Setterklubben

Vi är stolta och glada att som dessa klubbars huvudsponsor få stödja dess verksamhet. Våra foderprodukter är utvecklade för arbetande hundar med fokus på jakthundar, draghundar och tjänstehundar. Jakthundklubbarna gör ett viktigt arbete för sund hundavel, god jaktetik och viltvård. Vi vill gärna stödja sådan verksamhet och är öppna för fler samarbeten. 

Pointern härstammar från spanska, franska och italienska korthåriga fågelhundar. Italienska målningar från 1400-talet visar bl a typiska pointrar. Förmodligen innehåller rasen även inslag av engelska, korthåriga s k setting spaniels. I samband med att man i England, under första delen av 1700-talet övergick från nätfångst av fågel till flyktskytte infann sig behovet av stående fågelhund, och därmed fick pointern spridning. Pointern kom att bli den besuttna överklassens speciella jakthund. Den berömde engelske uppfödaren William Arkwright, verksam i slutet av 1800- och början av 1900-talet, anses vara den moderna pointerns skapare. Pointern uppskattas i stora delar av världen för sina utomordentliga egenskaper som specialiserad, stående fågelhund.

_________________

Irländsk röd setter utvecklades på Irland för att vara en arbetande jakthund. Rasen härstammar från den irländska röda och vita settern kombinerad med en okänd enfärgat röd hund. Dessa ursprungliga settrar blev utan tvekan populära i Irland under 1700-talet, där de tränades att finna fågel för avskjutning. Även om den röda settern var förhållandevis ovanlig under den tidiga delen av 1800-talet, så växte dess popularitet stadigt under seklets gång. Mot slutet av 1800-talet exporterades redan den röda settern i avsevärt antal och ökade också utanför Irland.
        
Det är tämligen säkert att irländsk röd och vit setter är en äldre variant av den helt röda irländska settern. Vid slutet av 1800-talet hade den röda så gott som helt överskuggat den röda och vita settern, som blev så ovanlig att man trodde den var utdöd. Runt 1920 upptäcktes hundar som tycktes likna denna gamla ras på landsbygden i västra Irland och år 1944 hade man kommit så långt att rasen fick en egen rasklubb. Rasen är än så länge liten men har fått ett säkert fotfäste på Irland.

_________________

Den Engelska Settern som ras är känd sedan flera århundranden tillbaka och England räknas som rasens ursprungsland. Även om det nu är mycket länge sedan de bästa settrarna fanns i England ska engelsmännen ändå ha äran för att en gång ha format rasen. De gjorde den snabb på fältet, ädel att beskåda och mjuk och vänlig inomhus. 
Den moderna setterns fader är engelsmannen Edward Laverack. Han utvecklade en egen settertyp, med hjälp av inavel och noggrant avelsurval, kallad Laveracktyp. Den typen kom att dominera rasen från mitten av 1800-talet och utgör grunden för den nutida settern. 
Sedan 1800-talets första årtionden har engelsk setter funnits i Sverige och under 1880-talet importerades de första hundarna som stambokfördes. 1903 grundades den svenska rasklubben; Svenska Setterklubben för Engelsk Setter. Numera registreras c:a 200 valpar årligen i Sverige.